Verksamhetsberättelse 2020

Årsmöte 2021

Ett traditionellt årsmöte låter sig inte göras under nuvarande omständigheter.

Vi haft en interimsstyrelse sedan starten i mars 2020. Målet var att årsmötet skulle välja den permanenta konstellationen för 2021 i februari i år.

Då föreningen inte har haft den frekvens i aktiviteter vi planerat vid årets inledning, blir den planerade årsstämman inställd på grund av den rådande pandemin.

Detta innebär också att vi inte haft en extern revisor som kontrollerat bokföringen.

Så fort omständigheterna tillåter, kommer vi utlysa ett nytt årsmöte.

Verksamhetsåret 2020

Vi fick tyvärr ställa in Bluesfestivalen på Trubaduren p.g.a. pandemin.

Vi har haft sex styrelsemöten samt två möten med Kommunen och ett med Musikskolan på Hönö.

Gig-gruppen har haft ett protokollfört möte.

Vi har också besökt Fritidsgården för att se om vi kan husera där framgent.

Vi har under året införskaffat ett släp för den kommande mobila scenen. Köpet på 15.000 finansierades med lånade pengar från styrelsen.

Arbetet med påbyggnaden är på planeringsstadiet. Skisser är framtagna och viss tillgång på material finns.

Arbetet med att få tag på ett utrangerat lastbilskåp fortgår.

Vi har slutit avtal med kommunen gällande rotundan i Öckeröparken, där vi åtar oss att sköta den under en period på 10 år.

Vi kommer få hjälp av Röda Korset för att under våren fräscha upp den. Vi får även stöttning med färg och annat.

Verksamhetsåret 2021

Vi planerar att arrangera söndagskonserter i Öckeröparken fram till sommaren, med lokala artister.

Med anledning därtill har vi ”knackat dörr” till de angränsande husen till Öckeröparken, för att lyssna vad de tyckte om höstens konserter i anslutning till Världens Barn-insamlingen. Idel positiva omdömen.

Någon form av aktivitet under sommaren i t.ex. Klåva skall vi försöka genomföra.

Om den mobila scenen blir klar, blir det konsert på ännu icke bestämd plats. 

Vi skall ansöka om bidrag från t.ex. arvsfonden för att finansiera kommande investeringar.

Vi skall också inleda ett samarbete med Björkö Music Association

Interimsstyrelsen
Ordförande                            Christer Eliasson
Sekreterare                           Peter Carman
Kassör                                   James Ehrenholm
Styrelseledamot                     Lena Bäcklund
Facebookansvarig                   Kajsa Erlandsson
Inventarieansvarig                  Lennart Nilsson
Teknikansvarig                       Jakob Sandberg
Gigg-gruppsansvarig               Billy Ehrenholm
Senior Adviser                        Göran Blomgren

Verksamhetsåret 2020

Senaste kommentaren

13.08 | 10:25

Hej, Det är från 15:00 sedan förra söndagen. Sorry för att vi missat att uppdatera hemsidan, men nu är det gjort.

12.08 | 16:20

Hej!
Hittar två olika tider för Jelly Belly den 14 aug.
Här på hemsidan kl. 1700-1900 och på Facebook kl 1500-1700
Vilken tid är det som gäller?

30.03 | 12:56

Himla kul låt!

14.01 | 15:45

Det var en mycket skojig o ch trevlig sommar, särskilt för oss som bor runt Öckerö PARK i sommaren -21 som gick!

Dela den här sidan